CƠ HỘI CHĂM SÓC SỨC KHỎE

Doctor and Child pointing others nose

CHÚNG TÔI TĂNG THÊM CƠ HỘI CHĂM SÓC SỨC KHỎE DỄ DÀNG QUÝ VỊ ĐÁNG ĐƯỢC HƯỞNG

Từ Gilroy đến Milpitas, Sunnyvale đến East San Jose, Santa Clara Valley Healthcare (SCVH) mở ra cơ hội chăm sóc sức khỏe phẩm chất cao tại nhiều địa điểm trên khắp quận, những nơi dân cư có nhu cầu cao nhất. Chúng tôi đang phục vụ cho hơn 1 trên mỗi 4 người dân trong vùng, chăm sóc sức khỏe cho mọi người trên toàn thung lũng, bất kể tình trạng bảo hiểm hay mức thu nhập. Các bệnh viện và trung tâm y tế của chúng tôi bao gồm Santa Clara Valley Medical Center, O’Connor Hospital, St. Louise Regional Hospital và các phòng mạch tổng quát, phòng mạch chuyên khoa và bệnh xá khẩn cấp khắp nơi trong thung lũng. Đoàn kết với nhau, “Sức Mạnh Của Chúng Ta” giờ đây sẽ bảo đảm quý vị được chăm sóc dễ dàng nhất, bao gồm:

  • Nhiều địa điểm hơn bao giờ hết, bao gồm nhiều địa điểm trong các khu xóm với số lượng dịch vụ hạn chế.
  • Dịch vụ chăm sóc sức khỏe từ xa để giúp liên lạc nhanh hơn, dễ dàng hơn với các bác sĩ và nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác.
  • Dịch vụ chăm sóc cho tất cả những ai có nhu cầu, và các chương trình hỗ trợ để giảm chi phí y tế và thuốc theo toa dựa trên lợi tức.
  • Hồ sơ y tế điện tử được truyền qua lại giữa các bệnh viện và bệnh xá của chúng tôi để các chuyên gia y tế có thể phối hợp chăm sóc tốt hơn, nhịp nhàng hơn.
  • Miễn phí trợ giúp thông ngôn với hơn 200 ngôn ngữ, bao gồm ngôn ngữ ký hiệu, 24 giờ một ngày, bảy ngày một tuần, cho bệnh nhân và gia đình bệnh nhân.CHĂM SÓC SỨC KHỎE ĐÚNG NƠI CẦN NHẤT

SCVH cung cấp nhiều bệnh viện và giường bệnh hơn bất kỳ hệ thống y tế nào khác ở Quận Santa Clara, với một hệ thống bệnh xá vững vàng. Chúng tôi đang phục vụ nhu cầu ngày càng nhiều của bệnh nhân bằng cách:

  • Thêm các dịch vụ nhắm vào thành phần sống ở những vùng chưa được phục vụ đầy đủ và những thành phần thường gặp khó khăn tìm đến dịch vụ chăm sóc sức khỏe— như những người thuộc cộng đồng LGBTQ+ và các cộng đồng đa văn hóa.
  • Tạo giải pháp cho những người không có nhà ở hoặc đang vật lộn với chứng nghiện ngập.
  • Mang lại sự chăm sóc cho những người ở nơi họ sinh sống, thông qua các trung tâm y tế di động của chúng tôi.
  • Hình dung lại các chương trình, thêm dịch vụ và cộng tác giữa các ban ngành và cơ sở để đáp ứng nhu cầu về một loại hình chăm sóc cụ thể khi cần thiết.Trung Tâm Y Tế Di Động

Mobile Health Center

Santa Clara Valley Healthcare chăm sóc sức khỏe ở nơi mọi người cần nhất, bằng các giải pháp sáng tạo như trung tâm y tế di động của chúng tôi. Chúng tôi tận tâm đến với mọi người trong cộng đồng của mình bằng cách đưa các dịch vụ đến các địa điểm như trường học bổ túc dành cho thanh thiếu niên, nơi trú ẩn cho những người vô gia cư, và nhiều nơi khác.Để tìm hiểu thêm về Santa Clara Valley Healthcare hoặc lấy hẹn để khám sức khỏe tổng quát, vui lòng gọi số điện thoại của Valley Connection (888) 334-1000.