VỀ CHÚNG TÔI: SỨC MẠNH CỦA CHÚNG TA

The Power of WE

CÙNG NHAU CHÚNG TA CÓ THỂ LÀM NHIỀU VIỆC HƠN

Hai chữ “Chúng Ta” chứa đầy sức mạnh. Hai chữ này tượng trưng cho sự đoàn kết và hợp tác. Rất nhiều điều có thể xảy ra khi “Chúng Ta” hợp tác cùng nhau, làm việc vì lợi ích của mọi người. Tại Quận Santa Clara, cộng đồng chúng ta luôn luôn cùng nhau góp sức cứu người — đặc biệt là trong các trường hợp khẩn cấp nghiêm trọng, hỏa hoạn hoặc đại dịch COVID-19. Vào năm 2019, chúng tôi đã tăng cường hệ thống chăm sóc sức khỏe của quận qua việc kết hợp lực lượng của các bệnh viện, bệnh xá khắp vùng thung lũng nhằm chăm sóc sức khỏe cho tất cả mọi người.

Nay gọi chung là Santa Clara Valley Healthcare, các cơ sở tại Santa Clara Valley Medical Center, O'Connor Hospital, St. Louise Regional Hospital, và tất cả các bệnh xá thuộc Valley Health Center trên toàn quận đều thuộc về một đại gia đình. Với phạm vi dịch vụ chăm sóc sức khỏe mở rộng do Santa Clara Valley Healthcare cung cấp, cộng đồng đa dạng của chúng ta giờ đây sẽ có thể được chăm sóc sức khỏe dễ dàng hơn, với phẩm chất cao khắp vùng thung lũng.*Khi nhấn vào nút “Watch External Video”, quý vị sẽ rời trang mạng này, vào một trang mạng khác không thuộc về Hạt Santa Clara, và sẽ phải tuân theo điều lệ bảo mật của trang mạng nơi quý vị đến xem. Vui lòng xem những Liên kết về điều lệ - Links Policy của chúng tôi để biết thêm chi tiết
Đối với các bác sĩ, y tá, nhà cung cấp dịch vụ y tế, nhân viên tuyến đầu, nhân viên y tế và quản lý của chúng tôi, sức mạnh của “Chúng Ta” tập trung vào “quý vị” và toàn bộ cư dân khắp vùng thung lũng. Cùng nhau, chúng tôi tập trung hỗ trợ sức khỏe cho quý vị bây giờ và trong tương lai. Tại Santa Clara Valley Healthcare, “Sức Mạnh Của Chúng Ta,” như trong bài sứ mệnh thương hiệu của chúng tôi, là điều chúng tôi tin tưởng:


SỨC MẠNH CỦA CHÚNG TA

Có rất nhiều điều tốt người ta làm được bằng cách hợp tác với nhau.
Sức mạnh khi đoàn kết nhiều hơn thay vì làm một mình.
Đặc biệt là chăm sóc sức khỏe.

Đó là lý do ba hệ thống bệnh viện chúng tôi đã kết hợp với nhau.
Đoàn kết vì lợi ích chung.
Để mở rộng chăm sóc sức khỏe tiên tiến
cho mọi người trong vùng thung lũng tuyệt vời như họ xứng đáng được hưởng.

Đã là “Chúng Ta” thì chúng tôi có thể góp mặt ở nhiều nơi hơn, chỉ cách một con đường, hoặc ngay ở khúc quanh
chăm sóc sáng tạo hơn, chuyên môn san sẻ rộng rãi hơn, 
và phục vụ nhiều hơn nữa cho tất cả cộng đồng trên toàn vùng thung lũng.

Vâng, chỉ một phần nhỏ của “Chúng Ta” thôi cũng có thể đi một chặng đường dài
để đối phó với những thách thức y tế cũng như tiếp nhận những niềm vui.
Nay chúng tôi đã là Santa Clara Valley Healthcare.
Chúng tôi sẽ luôn luôn có mặt để chăm lo sức khỏe và an sinh của mọi người chúng ta.
Làm mọi điều trong tầm tay để bảo đảm toàn thể cộng đồng Thung lũng Santa Clara
dồi dào sức khỏe.
Đó là Sức mạnh của Chúng Ta -
Ngay hiện tại và trong tương lai.

Santa Clara Valley Healthcare
Santa Clara Valley Medical Center – O’Connor Hospital – St. Louise Regional Hospital
Go Public!
 Để tìm hiểu thêm về Santa Clara Valley Healthcare hoặc lấy hẹn để khám sức khỏe tổng quát, vui lòng gọi số điện thoại của Valley Connection (888) 334-1000.